Đăng nhập Đăng ký

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (sau đây gọi tắt là “YMVN”), ban quản trị cộng đồng các câu lạc bộ (CLB) xe Yamaha Y-riders Club cam kết bảo mật và đảm bảo các quyền riêng tư của bạn khi tham gia cộng đồng và sử dụng trang web của chúng tôi theo các nguyên tắc dưới đây:

1. Bảo vệ thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ hoạt động của cộng Y-riders club một cách đúng đắn, theo đúng quy định Pháp Luật Các thông tin chúng tôi lưu trữ bao gồm:

2. Thu thập theo đúng quy định, xử lý Thông tin cá nhân của thành viên:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích khác nhau liên quan đến các hoạt động của cộng đồng Y-riders Club, và hoạt động kinh doanh của YMVN theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phân tích các thông tin trên chỉ trong trường hợp cần thiết và sẽ thông báo cho cá nhân hoặc thông báo công khai về mục đích sử dụng.

Các dữ liệu trên được thu thập trong các trường hợp:

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó dưới nhiều hình thức như sau:

3. Hạn chế sử dụng

Trừ khi được sự đồng ý của cá nhân hoặc được pháp luật cho phép, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được thông báo cho cá nhân hoặc thông báo công khai về mục đích sử dụng.

4. Kiểm soát bảo mật

Khi lưu giữ và quản lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn các rủi ro (ví dụ như mất, phá hủy, giả mạo, và rò rỉ thông tin…)

5. Phản hồi trước các yêu cầu

Khi lưu giữ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ công khai mục đích sử dụng và sẽ phản hồi khi nhận được yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt sử dụng. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin trên dưới sự đồng ý và cho phép của bạn.

6. Hành động trong trường hợp có sự cố

Nếu bất kỳ sự cố nào ví dụ như rò rỉ thông tin cá nhân xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý phù hợp bằng cách điều tra tất cả các thông tin và nguyên nhân, đồng thời có các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại dây chuyền vài tái diễn.

7. Đồng sử dụng

Mỗi công ty trong tập đoàn Yamaha Motor toàn cầu (YMC) đều có thể đồng sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được.

8. Các thay đổi về chính sách

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách vào bất cứ lúc nào. Bạn có thể sẽ được yêu cầu đọc lại và đồng ý lại nội dung của chính sách nếu có thay đổi.

CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA CHÚNG TÔI

Cookie là các đoạn văn bản được đặt trên ổ cứng máy tính khi bạn truy cập vào trình duyệt Web. Chúng tôi sử dụng cookie để phân tích dữ liệu duyệt Web và cho biết bất cứ khi nào bạn truy cập một trang Web. Các cookie cho phép các ứng dụng trang web phản hồi thông tin đến bạn trên phương diện cá nhân. Ứng dụng trang web có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn bằng cách thu thập và lưu thông tin về sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng các cookie lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thông kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

Bên cạnh đó, cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho bạn một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà bạn nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích. Cookie không thể nào giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi setting trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể gây cản trở đến việc bạn nhận được lợi ích tối đa từ website.

Để biết thêm các thông tin khác liên quan đến quản lý cookies vui lòng tham khảo tại mục All About Cookies hoặc AboutCookies.org.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

Thành viên đăng ký tài khoản, tham gia cộng đồng Y-riders Club đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

1. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Website cộng đồng Y-riders Club không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Chính sách quyền riêng tư và Điều Khoản sử dụng Website cộng đồng Y-riders Club có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. Website cộng đồng Y-riders Club sẽ công bố rõ trên Website về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong quá trình tham gia cộng đồng Y-riders, các thành viên hay CLB hoàn toàn tự nguyện chia sẻ, gửi về các hình ảnh hoạt động liên quan đến xe Yamaha hay cộng đồng lên website, đồng nghĩa với việc YMVN và ban quản trị cộng đồng Y-riders club hoàn toàn có quyền sử dụng, đăng tải lại trên các trang của YMVN hay trang của cộng động các thông tin/hình ảnh này. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền, quyền sở hữu về các hình ảnh, thông tin này, thành viên và CLB phải chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các tranh chấp và khiếu nại (nếu có)

3. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

4. Không được đặt tên thành viên (nick name, username) theo các trường hợp bên dưới:
5. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư hay điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Chăm sóc khách hàng của Yamaha theo số 18001588 hoặc email hotro@yridersclub.vn.