Đăng nhập Đăng ký

VINH DANH CÁC CÂU LẠC BỘ TRONG
CỘNG ĐỒNG Y-RIDERS [1]

 • Vinh danh mỗi 6 tháng/lần. Gồm có 03 giải thưởng riêng biệt cho 03 miền Bắc, Trung, Nam

  TIÊU CHÍ

  • Có nhiều hoạt động CLB nhất (số lượng hoạt động, số người tham gia, tính hiệu quả)
  • Số lượng thành viên mới gia nhập CLB, số lượng thành viên mua xe Yamaha mới [2]
  • Số lượng sự kiện (do YMVN tổ chức) tham gia và số lượng thành viên tham gia
  • CLB không có bất kì tai tiếng nào trong cộng đồng (hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng)

  GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

 • Vinh danh mỗi 6 tháng/lần. 1 giải thưởng duy nhất trên quy mô cả nước

  TIÊU CHÍ

  • CLB có hoạt động quy mô nhất, hiệu quả nhất
  • Tính đột phá, sáng tạo của hoạt động
  • CLB không có bất kì tai tiếng nào trong cộng đồng (hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng)

  GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

 • Vinh danh mỗi 6 tháng/lần. 1 giải thưởng duy nhất trên quy mô cả nước

  TIÊU CHÍ

  • CLB tích cực tham gia đóng góp ý kiến, bài viết trên trang web của Y-riders Club nhất
  • CLB không có bất kì tai tiếng nào trong cộng đồng (hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng)

  GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

TIÊU CHÍ CHI TIẾT
Lưu ý:

[1] CLB được vinh danh hằng năm sẽ do Yamaha Motor Việt Nam đánh giá dựa trên thành tích và hoạt động của các CLB, có sự tham vấn từ Ban Quản trị khu vực.

[2] Chỉ áp dụng với các dòng xe Exciter, NVX, R15, R3. Thành viên mua xe phải cập nhật vào tài khoản cá nhân trên yridersclub.vn